Střechy

Střechy

Nebo spíš v základním stavu střecha je pro každý dům velmi důležitá. Nesprávně navržená nebo nesprávně provedená střecha (především izolace střechy) negativně ovlivní funkci celé budovy. Navíc zvýší i náklady vynaložené na údržbu a opravu po dobu její životnosti. Proto je třeba navrhnout vhodnou střešní krytinu a hydroizolační systém – izolační materiál a způsob realizace zvolené hydroizolace.

Hydroizolace, zkráceně izolace je důležitá vrstva, která zabraňuje pronikání vody v jakémkoliv skupenství do stavební konstrukce či do vnitřních prostorů objektu. Hydroizolace a střecha mají hodně společného a při jejich realizaci je třeba dbát zvýšené pozornosti.

Ploché střechy, popřípadě lehce zešikmené střechy jsou kvůli svým přednostem během realizace a většinou i z důvodů nákladů, stále vyhledávané pro projektování a navrhování budov.

U průmyslových staveb přitom nachází uplatnění především provedení lehké střechy např. z ocelového trapézového plechu. Ploché střechy se v bytové výstavbě stále více prosazují z důvodu příznivého celkového architektonického vzhledu a velmi dobrých možností při rozdělení vnitřního prostoru.

V rámci plochých střech Vám můžeme nabídnout několik variant nejvhodnějšího řešení provedení střechy jak z běžných folií z měkčeného PVC, tak z osvědčených asfaltových pasů, materiálů Swepco...

Realizujeme také opravy střech (včetně izolace střechy) panelových, bytových domů, administrativních a zemědělských budov, ale také střech menších rozsahů rodinných domů, garáží a teras.

Ve spojení s ozeleněním těchto střešních ploch - plochých střech - se otvírají projektantům zajímavé tvůrčí a ekologické možnosti. Vysoká kvalita izolace u těchto plochých střech má rozhodující význam pro zajištění její dlouhodobé funkčnosti.

Naše hlavní lokality pro střechy jsou: Praha, Mělník, Příbram, Beroun, Benešov a Kladno.

Naše střecha (či rekonstrukce střechy), popřípadě její izolace a naše zkušenosti jsou zárukou dlouholeté životnosti stavby.

Poradenství, kalkulace a odborné konzultace na telefonu 602 305 186

Střechy, izolace střechy, hydroizolace - Těšíme se na naši spolupráci...

Těšíme se na naši spolupráci…

Kontaktujte nás